ابوالقاسم مسگرپورطوسی
استاد
دانشکده مهندسی هوافضا
گروه آموزشی آیرودینامیک - جلوبرنده‌ها

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
tousiaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
11
ارجاعات (Scopus):
315