بهروز وحیدی
استاد
دانشکده مهندسی برق
گروه آموزشی قدرت

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
vahidiaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
40
ارجاعات (Scopus):
5913