فرامرز افشارطارمی
استاد
دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ
(پیشکسوت)

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
afsharaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
20
ارجاعات (Scopus):
1636