سیدعلی موسوی زرندی
دانشیار
دانشکده فیزیک و مهندسی انرژی
(پیشکسوت)

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
moussaviaut.ac.ir
شماره تماس:
0216454-5246
h-index (Scopus):
7
ارجاعات (Scopus):
145