دکتر تینا حریفی
استادیار
دانشکده مهندسی نساجی
گروه آموزشی شیمی نساجی و علوم الیاف

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
tina_harifiaut.ac.ir
شماره تماس:
+982164542638
h-index (Scopus):
21
ارجاعات (Scopus):
1293