امکان ارسال مقالات جدید از تاریخ ۱ تیرماه لغایت ۳۱ تیرماه فراهم گردید.
۱۴۰۲/۳/۲۶
بازدید ورودی های ۱۴۰۱ از کارخانه اروم ایاز و تقدیر از دانشجویان ممتاز
۱۴۰۱/۱۲/۱۴
سیزدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی
۱۴۰۱/۹/۱۴
جدول دروس جبرانی گرایشهای مختلف دانشکده مهندسی نساجی
۱۴۰۱/۷/۱۰
  دوره آموزشی نرم افزارهای تخصصی مهندسی پوشاک نظر به شرایط شیوع بیماری کرونا کلاس ها  به صورت مجازی برگزار می شود که پس از ...
۱۴۰۱/۱/۱۵
  برگزاری مدارس زمستانی بین المللی در دانشکده مهندسی نساجی
۱۴۰۰/۱۱/۲۵
اولین دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد گرایش پوشاک
۱۴۰۰/۷/۲۷
آغاز ماه مهر را به همه دانشجویان و استادان و همکاران آموزشی، به‌ویژه به دانشجویان جدیدالورود، که خون تازه‌ و روح دوباره به کالبد دانشکده و دانشگاه می‌بخشند، تبریک ...
۱۴۰۰/۷/۶
اعلام مکان و زمان مصاحبه هر یک از داوطلبان دکتری  ۱۴۰۲
۱۴۰۲/۳/۲۰
مدارک مورد نیاز جهت مصاحبه داوطلبان دکتری
۱۴۰۲/۳/۲
 فایل ها و راهنماهای مورد نیاز جهت کارآموزی
۱۴۰۲/۳/۲
قابل توجه دعوت شدگان به مصاحبه دکتری ۱۴۰۲ دانشکده مهندسی نساجی
۱۴۰۲/۲/۱۹
 زمان بندی مصاحبه دکتری ۱۴۰۱ 
۱۴۰۱/۳/۱۱