برنامه هفتگی نیمسال اول ۱۴۰۰
 | تاریخ ارسال: 1400/10/6 |  دفعات مشاهده: 11 بار
ریشه های تاریخی و فلسفی علم اقتصاد
 | تاریخ ارسال: 1400/10/6 |  دفعات مشاهده: 10 بار
عارضه یابی مسیر توسعه صنعت خودرو
 | تاریخ ارسال: 1400/10/6 |  دفعات مشاهده: 13 بار
اقتصاد انرژی: گذشته و آینده گاز
 | تاریخ ارسال: 1400/10/6 |  دفعات مشاهده: 11 بار
حکمرانی شرکتی
 | تاریخ ارسال: 1400/10/6 |  دفعات مشاهده: 9 بار
چشم انداز تورم در سال ۱۴۰۰
 | تاریخ ارسال: 1400/10/6 |  دفعات مشاهده: 8 بار
آشنایی با ساختار صنعت خودرو و اشتغال در آن
 | تاریخ ارسال: 1400/10/6 |  دفعات مشاهده: 9 بار
تربیت توسعه
 | تاریخ ارسال: 1400/10/6 |  دفعات مشاهده: 32 بار
چالش های اقتصادی صنعت برق ایران
 | تاریخ ارسال: 1400/10/6 |  دفعات مشاهده: 17 بار
اقتصاد ایران
 | تاریخ ارسال: 1400/10/6 |  دفعات مشاهده: 17 بار
جایزه نوبل اقتصاد ۲۰۱۹
 | تاریخ ارسال: 1400/10/6 |  دفعات مشاهده: 18 بار
اقتصاد رفتاری
 | تاریخ ارسال: 1400/10/6 |  دفعات مشاهده: 18 بار
کارگاه استراتژی بازاریابی
 | تاریخ ارسال: 1400/10/6 |  دفعات مشاهده: 9 بار
پنجمین همایش بین المللی مسئولیت اجتماعی شرکت ها
 | تاریخ ارسال: 1400/10/6 |  دفعات مشاهده: 10 بار
تفاهم نامه پردیس مدیریت و مهندسی صنایع با بنیاد دانشگاه امیرکبیر
 | تاریخ ارسال: 1400/10/6 |  دفعات مشاهده: 6 بار
پنل تخصصی نمونه های موفق کسب و کارهای پلتفرمی
 | تاریخ ارسال: 1400/10/6 |  دفعات مشاهده: 6 بار
عصب پژوهی رفتار مصرف کننده
 | تاریخ ارسال: 1400/10/6 |  دفعات مشاهده: 6 بار