بایگانی بخش اطلاعیه ها

img_yw_news
یکشنبه ۱۴ شهریور ۱۴۰۰ -

برگزاری دوره آموزش توجیهی بدوخدمت

دوره آموزش توجیهی بدوخدمت کارکنان دانشگاه صنعتی امیرکبیر در شهریورماه ۱۴۰۰