بایگانی بخش اطلاعیه‌ها

img_yw_news
شنبه ۱۰ تیر ۱۴۰۲ -

ثبت نام دوره آموزش ضمن خدمت اصول والدگری موثر

ثبت نام دوره آموزش ضمن خدمت اصول والدگری موثر

img_yw_news
یکشنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۲ -

برگزاری دوره آموزش ضمن خدمت کوچینگ به زبان ساده

برگزاری دوره آموزش ضمن خدمت کوچینگ به زبان ساده

img_yw_news
یکشنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۲ -

ثبت نام دوره کوچینگ به زبان ساده

ثبت نام دوره کوچینگ به زبان ساده

img_yw_news
چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۲ -

یادآوری سوم پیش ثبت نام دوره های آموزش ضمن خدمت سال ۱۴۰۲

یادآوری سوم پیش ثبت نام دوره های آموزش ضمن خدمت سال ۱۴۰۲

img_yw_news
یکشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ -

پیش ثبت نام مجدد دوره های آموزش ضمن خدمت سال ۱۴۰۲

پیش ثبت نام مجدد دوره های آموزش ضمن خدمت سال ۱۴۰۲

img_yw_news
یکشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ -

تقویم آموزش ضمن خدمت سال ۱۴۰۲

تقویم آموزش ضمن خدمت سال ۱۴۰۲

img_yw_news
دوشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ -

پیش ثبت نام دوره های آموزش ضمن خدمت همکاران شرکتی اداری در سال ۱۴۰۲

پیش ثبت نام دوره های آموزش ضمن خدمت همکاران شرکتی اداری در سال ۱۴۰۲

img_yw_news
شنبه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ -

آخرین مهلت ارزیابی عملکرد کارکنان سال ۱۴۰۱

آخرین مهلت ارزیابی عملکرد کارکنان سال ۱۴۰۱

img_yw_news
شنبه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ -

ثبت نام دوره آموزش ضمن خدمت صب سنتی و پاکسازی بدن

ثبت نام دوره آموزش ضمن خدمت صب سنتی و پاکسازی بدن

img_yw_news
شنبه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ -

پیش ثبت نام دوره های آموزش ضمن خدمت سال ۱۴۰۲

پیش ثبت نام دوره های آموزش ضمن خدمت سال ۱۴۰۲

img_yw_news
یکشنبه ۲۱ اسفند ۱۴۰۱ -

فیلم آموزشی نحوه ارزیابی و تائید در سامانه ارزیابی عملکرد کارکنان

فیلم آموزشی نحوه ارزیابی و تائید در سامانه ارزیابی عملکرد کارکنان

img_yw_news
چهارشنبه ۲۱ دی ۱۴۰۱ -

آغاز مرحله اول فرایند ارزیابی عملکرد کارکنان سال ۱۴۰۱ (ورود مستندات و وظایف)

آغاز مرحله اول فرایند ارزیابی عملکرد کارکنان سال ۱۴۰۱ (ورود مستندات و وظایف)

img_yw_news
چهارشنبه ۲۱ دی ۱۴۰۱ -

وبینار آشنایی با سویه جدید کرونا

وبینار آشنایی با سویه جدید کرونا

img_yw_news
چهارشنبه ۲۱ دی ۱۴۰۱ -

ثبت نام دوره گزارش نویسی در امور اداری (گروه ۸)

ثبت نام دوره گزارش نویسی در امور اداری (گروه ۸)

img_yw_news
چهارشنبه ۲۱ دی ۱۴۰۱ -

برگزاری دوره آموزشی سیستم های انگیزشی و ایجاد انگیزه در کارکنان (ویژه مدیران)

برگزاری دوره آموزشی سیستم های انگیزشی و ایجاد انگیزه در کارکنان (ویژه مدیران)

img_yw_news
چهارشنبه ۲۱ دی ۱۴۰۱ -

برگزاری دوره آموزشی آشنایی با قوانین و مقررات رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان

برگزاری دوره آموزشی آشنایی با قوانین و مقررات رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان

img_yw_news
دوشنبه ۱۴ شهریور ۱۴۰۱ -

آزمون دوره آموزش توانمندسازی پدافند سایبری

آزمون دوره آموزش توانمند سازی پدافند سایبری

img_yw_news
دوشنبه ۱۴ شهریور ۱۴۰۱ -

برگزاری دوره های آموزشی نرم افزارهای کاربردی

دوره های آموزشی نرم افزارهای کاربردی

img_yw_news
شنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۱ -

دوره آموزش توانمندسازی پدافند سایبری

برگزاری دوره آموزش توانمندسازی پدافند سایبری

img_yw_news
چهارشنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۱ -

شناسنامه مشاغل معاونت توسعه و مدیریت منابع

درخواست اعلام نظر در خصوص پیش نویس شناسنامه مشاغل معاونت توسعه و مدیریت منابع

img_yw_news
سه شنبه ۴ مرداد ۱۴۰۱ -

نحوه برگزاری دوره های آموزشی تخصصی ضمن خدمت همکاران

نحوه برگزاری دوره های آموزش ضمن خدمت تخصصی همکاران 

img_yw_news
سه شنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۱ -

اینفوگرافی نحوه آموزش ضمن خدمت کارکنان

جهت مشاهده اینفوگرافی نحوه آموزش ضمن کارکنان کلیک کنید...

img_yw_news
یکشنبه ۱۴ شهریور ۱۴۰۰ -

برگزاری دوره آموزش توجیهی بدوخدمت

دوره آموزش توجیهی بدوخدمت کارکنان دانشگاه صنعتی امیرکبیر در شهریورماه ۱۴۰۰