بایگانی بخش اتاق فکر

img_yw_news
یکشنبه ۹ مرداد ۱۴۰۱ -

گزارش عملکرد دانشگاه صنعتی امیرکبیر

گزارش عملکرد دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ نشان دهنده میزان موفقیت دانشگاه در اجرای برنامه راهبردی خود و ...  

img_yw_news
یکشنبه ۹ مرداد ۱۴۰۱ -

شرکت در نظرسنجی وضعیت دانشگاه‌ها در شرایط پسا کرونا

طراحی و اجرای سیاست‌های کلان دانشگاهها در دوران پسا کرونا در حوزه هایی نظیر آموزش و پژوهش، دانشجویی و فرهنگی، و همچنین ارائه ...