بایگانی بخش گزارش های مطالعاتی

img_yw_news
شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ -

گزارش توجیهی اصلاح ساختار

img_yw_news
یکشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ -

گزارش محورهای برنامه ششم توسعه