درخشش دانشگاه صنعتی امیرکبیر در هفته پژوهش

 | تاریخ ارسال: 1400/9/28 | 
همزمان با پایان یافتن هفته پژوهش و نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار، دانشگاه صنعتی امیرکبیر به مقام های پژوهشی برتری از سوی وزارت علوم دست یافت.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، در هفته پژوهش و از سوی وزارت علوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر به عنوان دانشگاه برگزیده در همکاری با جامعه و صنعت انتخاب شد.
همچنین از سوی وزارت علوم دکتر مالک نادری عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر برای طرح «جذب طلا و نقره سیانیدی توسط مواد گرافنی و امکان سنجی جایگزینی به جای کربن فعال» در بخش طرح برگزیده صنعتی انتخاب شد.
از سوی وزارت علوم طرح « پژوهش، طراحی و پیاده سازی ابررایانه سیمرغ با ظرفیت ۱۸۰ ترافلاپس» دکتر احمد معتمدی عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر نیز به عنوان طرح برگزیده صنعتی انتخاب شد.

همچنین رساله  آقای مرتضی اسمانی فارغ التحصیل مقطع دکترای مهندسی اکتشاف نفت دانشکده مهندسی نفت بعنوان رساله برگزیده  تقاضا محور از طرف وزارت علوم در هفته پژوهش سال ۱۴۰۰. انتخاب شد.
غرفه دانشگاه صنعتی امیرکبیر در بیست و دومین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار نیز به عنوان غرفه برتر این نمایشگاه انتخاب و معرفی شد.