شانزدهمین دوره انتخابات شورای مدیریت انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده مهندسی نساجی و مهندسی دریا

 | تاریخ ارسال: 1400/11/18 | 
     شانزدهمین دوره انتخابات شورای مدیریت انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده مهندسی نساجی و مهندسی دریا به صورت الکترونیک برگزار خواهد شد
- کاندیداهای هر دانشکده که ثبت نام انجام داده اند میتوانند از تاریخ ۱۸ لغایت ۲۲ بهمن ۱۴۰۰ تبلیغات خود را انجام دهند.
جهت ثبت‌نام و دریافت اطلاعات بیشتر به سایت https://sao-aut.ir/ مراجعه فرمایید.
مهندسی نساجی https://aut.ac.ir/elections.php?slc_lang=fa&sid=۱&election_id=۷۵
مهندسی دریا https://aut.ac.ir/elections.php?slc_lang=fa&sid=۱&election_id=۷۶