طرح استاد و دانشجوی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در جشنواره ملی پژوهش های مسئله محور و کاربردی برگزیده و تقدیر شد

 | تاریخ ارسال: 1400/12/7 | 

طرح پژوهشی استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دانشجوی این دانشگاه به عنوان طرح برگزیده جشنواره ملی پژوهش های مسئله محور و کاربردی انتخاب و تقدیرشد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، طرح دکتر غلامرضا پازوکی دانشیار دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و مهتاب مرادی دانشجوی دکتری دانشکده مهندسی شیمی این دانشگاه با عنوان « مطالعه تجربی و مدلسازی ترمودینامیکی جداسازی ترکیبات کایرال با استفاده از سامانه های دو فازی-آبی بر پایه حلال سبز» در زمره طرح های پژوهشی برگزیده اولین جشنواره ملی پژوهش های مسئله محور و کاربردی قرار گرفت.
این طرح پژوهشی توانست از بین ۸۰ طرح کاندید شده در کارگروه تخصصی نفت و مهندسی شیمی عنوان طرح پژوهشی برگزیده در این جشنواره را کسب کند.
این طرح، یک طرح نوآورانه در زمینه جداسازی انانتیومرهای داروهای کایرال با استفاده از یک سیستم ارزان، مقیاس پذیر و زیست سازگار است که جداسازی انانتیومرهای مطلوب این داروها و استفاده از فرم تک انانتیومر آنها  به جای فرم راسمیک، علاوه بر فراهم کردن یک کنترل درمانی مناسب، کاهش عارضه های جانبی دارو و بهبود اثرگذاری، کمک شایان توجهی به صنعت داروسازی و خودکفایی کشور در زمینه تهیه و تولید مواد اولیه دارویی خواهد کرد.
جشنواره حمایت از پژوهش های کاربردی و مسئله محور پارک فناوری پردیس در راستای نیل به هدف ارتباط دهی چالش ها و مسئله های زیست بوم نوآوری کشور و تحقیقات دانشگاه ها و موسسات پژوهشی و به منظور بهره گیری از توان و ظرفیت بالقوه دانشگاه ها و تشویق متقاضیان به انجام تحقیقات و پروژه های کاربردی مورد نیاز شرکت های دانش بنیان، خالق و واحدهای فناور برگزار شد.
این جشنواره با محوریت پارک پردیس تهران و حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی، معاونت علمی ریاست جمهوری و پژوهشگاه نیرو برگزار شد.
در این جشنواره، طرح های پژوهشی و تجاری سازی شده از دانشگاه های سراسر کشور به رقابت پرداختند.
تصویر لوح را در ادامه ملاحظه نمائید: