لیست اعضای هیات علمی گروه مکاترونیک

 | تاریخ ارسال: 1398/9/3 | 
اعضای هیات علمی زیر گروه مهندسی برق
نام و نام خانوادگی زمینه آموزشی و تحقیقاتی
دکتر محمد علی احمدی پژوه دستگاههای توانبخشی مهندسی پزشکی (حرکات انسانی)
دکتر احمد افشار کنترل کاربردی، محرکه های الکتریکی، اتوماسیون صنعتی، کنترل صنعتی
دکتر فرزاد توحیدخواه کنترل حرکات در جنبه های انسانی، کنترل پیش بین و رباتیک، مدلسازی سامانه  های بیولوژیکی
دکتر امیر جهانشاهی MEMS، الکترونیک قابل ارتجاع / انعطاف، الکترود خشک برای سیگنال های حیاتی، میکروفلوئیدیک، یادگیری ماشین
دکتر محمداعظم خسروی رباتیک و کنترل
دکتر ایمان شریفی رباتیک، هوش مصنوعی و یادگیری عمیق، سیستم‌های سایبرفیزیکی و اینترنت اشیا، کنترل
دکتر سعید شیری رباتیک، هوش مصنوعی، یادگیری ماشین و بینائی ماشین
دکتر امیرابوالفضل صورتگر کنترل هوشمند  و سیستم های یادگیری ،  نروساینس محاسباتی،  کنترل بهینه ،‌ میکرورباتها ، سیستم های انرژی ، دینامیک MEMS
دکتر حیدرعلی طالبی کنترل غیرخطی، تطبیقی، هوشمند، رباتیک پزشکی، ربات با مفاصل و بازوی نرم، شبکه های سنسوری و SLAM، هپتیک
دکتر فرزانه عبداللهی سامانه های کنترل هوشمند، رباتیک، کنترل سامانه های چندعامله، کنترل غیرخطی، تشخیص عیب
دکتر فرهاد فانی صابری کنترل هوشمند و غیرخطی فضاپیما و پرنده های بدون سرنشین – اتوماسیون صنعتی و رباتیک
دکتر جعفر میلی منفرد ماشین های الکتریکی، کاربرد الکترونیک قدرت در انرژی های  نو، محرکه های الکتریکی
دکتر محمد باقرمنهاج سامانه های کنترل، سامانه ها و فیلترهای تطبیقی، هوش محاسباتی
 
اعضای هیات علمی زیر گروه مهندسی مکانیک
نام و نام خانوادگی زمینه آموزشی و تحقیقاتی
دکتر عبدالرضا اوحدی ارتعاشات و آکوستیک، دینامیک سازه، تداخل سازه و سیال، کنترل فعال ارتعاشات و صدا، تحلیل و تست مدال
دکتر فرشاد برازنده رباتیک، MEMS، پرینتر سه بعدی، اتوماسیون و Industry ۴.۰، Augmented Reality
دکتر افشین تقوایی پور مکانیک ربات‌های موازی و نو ربات‌ها، دینامیک سامانه‌های مکانیکی، شبیه سازی سامانه‌های ترکیبی
دکتر سید مهدی رضاعی اتوماسیون
دکتر محمد زارعی نژاد رباتیک، ربات‌های نرم، ربات‌های پوشیدنی، سروهیدرولیک
دکتر مهناز شمشیرساز ارزیابی صحت سلامت سازه‌های صنعتی، حسگرها وعملگرهای پیزوالکتریک، برداشت کننده‌های انرژی، ربات های اریگامی و ماژولار
دکتر حامد غفاری راد رباتیک، ارتعاشات، کنترل، نرم ربات ها، میکرورباتیک، پیزوالکتریک
دکتر رسول فشارکی فرد اتوماسیون، ربات های برون پوش، جابجایی میکرو/نانو،طراحی سامانه های مکاترونیک
دکتر علی کمالی ارتعاشات و کنترل
دکتر مهیار نراقی رباتیک - راه رونده های دینامیکی، ربات های سیار
خودرو – سیستم های امنیت فعال، دینامیک و کنترل، خودروهای هدایت شونده