اولین دوره ارائه تجارب ارزشمند دانشجویی(تاد)، در حوزه سلامت اجتماعی دانشجو، دوستان، خانواده و جامعه

 | تاریخ ارسال: 1400/12/11 | 

دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با همکاری مرکز مشاوره دانشگاه تهران برگزار می کند: «اولین دوره ارائه تجارب ارزشمند دانشجویی(تاد)، در حوزه سلامت اجتماعی دانشجو، دوستان، خانواده و جامعه» / اطلاعات بیشتر را در پوستر این رویداد ملاحظه نمائید.