توسط محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر؛ دستگاه آزمون سنگ و خاک بومی سازی شد

 | تاریخ ارسال: 1400/12/21 | 

محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر موفق به طراحی و ساخت دستگاه دیلاتومتر برای آزمون سنگ و خاک در گودبرداری ها شدند.
 به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، مهدی محمدی دانش آموخته دانشگاه صنعتی امیرکبیر و مجری طرح «ساخت نمونه داخلی دستگاه دیلاتومتر پوسته منبسط شونده Flexible Borehole Dilatometer » گفت: هدف از ساخت این دستگاه در درجه اول تلاش برای بومی سازی دستگاه آزمون های برجای خاک و سنگ بوده است، لذا با توجه به نبود نمونه داخلی آن، تصمیم بر ساخت دستگاه با هزینه به نسبت کمتر از نمونه خارجی، گرفته شد.
وی افزود: همچنین تسهیل اجرای آزمون استاندارد دیلاتومتری مرسوم در پروژه ها از دیگراهداف اجرای این پروژه بود که با ساخت و آزمون های آزمایشگاهی، صحت سنجی دستگاه صورت گرفت.
وی با بیان اینکه آمادگی دستگاه جهت اجرای آزمون در پروژه های دیگر قابل تایید است، گفت: روش کار در ابتدا طراحی و مدلسازی اولیه دستگاه بر اساس استانداردهای ISO، ASTM، ISRM بوده و پس از کسب نتایج مورد قبول از مدلسازی، اقدام به اجرا و ساخت قطعات شده است.
دانش آموخته دانشگاه صنعتی امیرکبیر افزود: سپس با روش های استاندارد ارائه شده، دستگاه در آزمایشگاه کالیبره شده و آماده اجرای آزمون برجا شده است تا در نهایت به عنوان صحت سنجی داده های حاصل از این دستگاه، در پروژه ها مورد استفاده قرار بگیرد.
محمدی با اشاره به موارد کاربرد دستگاه طراحی شده گفت: یکی از پروژه هایی که با استفاده از این دستگاه انجام شده گودبرداری در منطقه قصرالدشت تهران بوده که داده های پروژه، صحت و دقت داده ها مورد تایید قرار گرفته است.
مجری طرح اظهار کرد: دستگاه دیلاتومتر پوسته منبسط شونده است میتواند در پروژه های ژئوتکنیکی، عمرانی و معدنی ، اعم از طراحی و ساخت سازه های زیرزمینی (تونلها، ایستگاه های مترو، مغارها، فصاهای زیرزمینی، معادن زیرزمینی) و سازه های سطحی (سدها، پی سازی ها، گودبرداری ها و ... ) مورد استفاده قرار گیرد.
وی افزود: در ادامه کار این پروژه، هدف اول ما، توسعه و بهبود دستگاه حاضر و سپس رساندن آن به مرحله صنعتی است.
وی با اشاره به ویژگی های طرح گفت: از ویژگی های این دستگاه، مزیت های نسبی آن در مقایسه با سایر آزمونهای برجا  است که در تسهیل کارهای عمرانی بدون کاهش دقت و صحت طراحی سازه ها کمک فراوانی خواهد کرد.
وی با بیان اینکه این دستگاه بومی سازی شده نمونه خارجی است، گفت: اما در مقایسه با هزینه ساخت نمونه داخلی آن، ارز بری در حدود ۲۰ برابر هزینه دارد. لذا ساخت نمونه داخلی از نظر صرفه اقتصادی کاملا توجیه پذیر است.
محمدی با اشاره به مزیت های رقابتی طرح گفت: این دستگاه قابلیت استفاده در انواع پروژه ها را دارد و در مقایسه با آزمون های مشابه، مزیت های خاص خود را دارد که مهندسین با توجه به شرایط پروژه، در نظر میگیرند.
وی تاکید کرد: این دستگاه میتواند در پروژه های ژئوتکنیکی، عمرانی و معدنی ، اعم از طراحی و ساخت سازه های زیرزمینی (تونلها، ایستگاه های مترو، مغارها، فصاهای زیرزمینی، معادن زیرزمینی) و سازه های سطحی (سدها، پی سازی ها، گودبرداری ها و ... ) مورد استفاده قرار گیرد.
گفتنی است: استاد راهنمای این طرح دکتر پرویز معارف ‌وند عضو هیات دانشگاه صنعتی امیرکبیر بوده است.