برگزاری پنجمین سمینار از سمینارهای آمار و داده کاوی / توزیع های شبه- بینهایت تقسیم پذیر

 | تاریخ ارسال: 1401/1/15 | 


سخنرانی علمی از سلسله برنامه های معاونت امور بین الملل با موضوع:
توزیع های شبه- بینهایت تقسیم پذیر

میزبان: دکتر سعید رضاخواه، استاد دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سخنران:
 Prof. Alexander Lindner استاد ریاضی دانشگاه اولم، آلمان
چهارشنبه ۱۷  فروردین ماه ۱۴۰۱، ساعت ۲۰:۳۰

لینک  ثبت نام :
 
https://intrel.aut.ac.ir/en/۹۴۲-۲
لینک شرکت در سخنرانی: https://bluemeet.aut.ac.ir/ch/statistics/guest