حضور جامعه دانشگاهی در راهپیمایی روز جهانی «قدس»

 | تاریخ ارسال: 1401/2/8 | 
روز جهانی قدس، فرصت خوبی‌است برای روحیه دادن به جوانان فلسطینی و ایستادگی در برابر رژیم صهیونیستی
وعده جامعه دانشگاهی؛ صبح روز جمعه ۹ اردیبهشت ماه در مسیرهای راهپیمایی روز جهانی «قدس» در سراسر کشور