انجمن علمی شیمی دانشگاه صنعتی امیر کبیر برگزار می‌کند: کارگاه ساخت محصولات مراقبتی از لب

 | تاریخ ارسال: 1401/3/3 | 

انجمن علمی شیمی دانشگاه صنعتی امیر کبیر برگزار می‌کند:
 کارگاه ساخت محصولات مراقبتی از لب
 چهارشنبه یازدهم خرداد ماه (۱۴۰۱/۳/۱۱)
ساعت ۱۵ تا ۱۸
مکان برگزاری: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک)
مدرس: جناب آقای دکتر پیکری
 فرصتی مناسب، برای افزایش #مهارت و #کارآفرینی .
بدون نیاز به دانش قبلی در شیمی.
لینک ثبت نام:
https://evnd.co/۲DvcM