مسابقه ریزپرنده های رادیویی

 | تاریخ ارسال: 1401/3/11 | 

مسابقه ریزپرنده های رادیویی
۲۰ تا ۲۲ مهر ۱۴۰۱
اطلاعات بیشتر را در پوستر این مسابقات ملاحظه نمائید.