برگزاری نهمین سمینار از سمینارهای آمار و داده کاوی؛ سخنرانی علمی: روش و دستاوردهای جدید در تقریب پواسن

 | تاریخ ارسال: 1401/3/16 | 

برگزاری نهمین سمینار از سمینارهای آمار و داده کاوی
سخنرانی علمی از سلسله برنامه های معاونت امور بین الملل با موضوع:
روش و دستاوردهای جدید در تقریب پواسن
میزبان: دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سخنران Prof. Ashkan Nikeghbali استاد ریاضی دانشگاه  زوریخ  سوییس
چهارشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۱، ساعت ۲۰:۳۰
لینک ثبت نام : https://intrel.aut.ac.ir/en/۳۱-۷
لینک شرکت در سخنرانی:  https://bluemeet.aut.ac.ir/ch/statistics/guest
  

مطالب مشابه