شنبه 21 خرداد 1401 مقارن با سالروز میلاد با سعادت امام رضا (ع)؛ مراسم تقدیر از کارمندان نمونه دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد

 | تاریخ ارسال: 1401/3/22 | 
مراسم تقدیر از کارمندان نمونه دانشگاه صنعتی امیرکبیر، شنبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۱ مقارن با سالروز میلاد با سعادت امام رضا (ع) با حضور دکتر سیدحسن قدسی پور رئیس دانشگاه و دکتر علی کمالی معاون توسعه و مدیریت منابع  برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دکتر سید حسن قدسی پور رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر در این مراسم گفت: باید تلاش کنیم عمرمان را صرف کارهایی کنیم که خطاهای گذشته را تبدیل به حسنات کند.
وی با بیان اینکه خدای متعال بشر را به گونه ای آفریده که انسان ها به یکدیگر نیازمند هستند، افزود: انسان ها نیازمند ارتباط  و تعامل با یکدیگر هستند.
رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر تاکید کرد: روی گشاده کارمندان بر ارباب رجوع سعادت و توفیقی است که نصیب آنها می شود چراکه این امر موجب می شود تا این افراد نزد خداوند مورد توجه قرار گیرند.

 

دکتر قدسی پور عنوان کرد: از نظر ما تمامی کارمندان دانشگاه صنعتی امیرکبیر نمونه هستند چراکه تمام کارمندان این دانشگاه در انجام فعالیت ها تمام توان خود را به کار می گیرند.
 

وی اظهار داشت: کارمندان دانشگاه صنعتی امیرکبیر همیشه با جان و دل در تلاش هستند تا بتوانند پاسخگوی اساتید و دانشجویان باشند.
مهندس محمد نوروزی مشاورمعاون توسعه ومدیریت منابع دانشگاه نیز در این مراسم گفت: در گذشته انتخاب کارمند نمونه دانشگاه از نظم خاصی برخوردار نبود که طی سال های گذشته برای این امر آیین نامه های لازم تدوین شد.
وی افزود: براساس آیین نامه های تدوین شده کارمندان در سامانه ارزیابی مورد ارزیابی قرار می گیرند و حدود یک سوم کارکنانی که در هر گروه دارای بالاترین نمره هستند به عنوان حایز شرایط اولیه انتخاب و پس از بررسی در واحد مربوطه افراد منتخب طبق سهمیه هر واحد معرفی می شوند. که مجموعا حداقل  ۲۶ نفر به عنوان افراد نهایی معرفی می شوند. رین فرایند در رویه AUT-PR-۶۱۰۲ به طور کامل تشریح شده است.
مشاورمعاون توسعه ومدیریت منابع دانشگاه خاطرنشان کرد: فرآیند انتخاب کارمند نمونه دانشگاه دارد به بلوغ می رسد و همکاران می توانند نظارات و پیشنهادات خود را برای اجرای بهتر این روند اعلام کنند.
                                                                                                                                                                                      
  اسامی کارکنان نمونه دانشگاه صنعتی امیرکبیر در جدول زیر اعلام شده است :