کسب مقام اول دانشگاه صنعتی امیرکبیر در آخرین ویرایش رتبه بندی« کیو اس» در بین دانشگاه‌های فنی مهندسی کشور

 | تاریخ ارسال: 1401/8/8 | 

 دانشگاه صنعتی امیرکبیر در آخرین ویرایش رتبه بندی کیو اس مقام اول را در بین دانشگاه‌های فنی مهندسی  کسب کرد.
 به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر:دانشگاه‌های تهران، صنعتی امیرکبیر و دانشگاه شیراز بر پایه ویرایش و رتبه‌بندی جهانی پایداری کیواس "QS Sustainability Rankings ۲۰۲۳" در فهرست ۷۰۰ دانشگاه و مؤسسه علمی برتر جهان قرار گرفتند که در زمینه توجه به توسعۀ پایداربه ‌ویژه در زمینه‌های زیست‌محیطی و اجتماعی سرآمد هستند.
بر پایۀ ویرایش ۲۰۲۳ نظام رتبه‌بندی جهانی پایداری کیواس   که در سال ۲۰۲۲ میلادی منتشر شده است، دانشگاه‌ صنعتی امیرکبیر در بین ۵۵۰ دانشگاه پایدار از نظر این نظام رتبه‌بندی قرار گرفت.
هدف این نظام رتبه‌بندی نشان دادن توجه مؤسسه‌ها به توسعۀ پایدار، به ویژه در زمینه‌های زیست‌محیطی و اجتماعی است.
در این نظام رتبه‌بندی، مؤسسه‌های جهان بر پایۀ هشت سنجۀ کلیدی ارزیابی می‌شوند که این هشت سنجه در دو بعد فراگیر دسته‌بندی شده‌اند. بعد «پایداری زیست‌محیطی» دربردارندۀ سنجه‌های «مؤسسه‌های پایدار»، «آموزش پایدار»، و «پژوهش پایدار» است. بعد «تأثیر اجتماعی» نیز دربردارندۀ سنجه‌هایی نظیر«برابری»، «تبادل دانش»، «تأثیر آموزش»، «اشتغال‌پذیری و فرصت‌ها» و «کیفیت زندگی» است.

برای مشاهده امتیاز شاخص ها به لینک ذیل مراجعه شود:
https://www.topuniversities.com/university-rankings/sustainability-rankings/۲۰۲۳