مجموعه کارگاه های آموزشی پاییزه؛ مهارت همدلی در روابط

 | تاریخ ارسال: 1401/8/22 | 

🔷 مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می کند:
🔹 مجموعه کارگاه های آموزشی پاییزه؛
🔸مهارت همدلی در روابط
🔹مدرس: خانم بزرگی
🗓دوشنبه    تاریخ: ۲۳ آبان
⏰ساعت: ۱۵ الی ۱۷

🔸شرکت برای دانشجویان و عموم علاقمندان رایگان است.
🔹با ارسال کردن این پیام به دانشجویان، دوستان و سایر علاقمندان اطلاع رسانی فرمائید.
🔵لینک برگزاری:

Instagram:aut_counseling
Telegram: autcc