تقدیر از آزمایشگاه های برتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 | تاریخ ارسال: 1401/8/22 | 

با حضور معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهوری و مدیر شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی، از آزمایشگاه های دانشکده مهندسی هوافضا و دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر تقدیر به عمل آمد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر : پس از بررسی و ارزیابی خدمات و فعالیت‌های ۵۹۰ آزمایشگاه عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی در سال گذشته، از مجموعه آزمایشگاه های دانشکده مهندسی هوافضا ، آزمایشگاه آنالیز دانشکده مهندسی شیمی واز خانم مهندس فریبا علی کارشناس اداره آزمایشگاه های تخصصی و خدمات فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر به عنوان رابط برتر تقدیر به عمل آمد.
در این مراسم از مجموعه آزمایشگاه های دانشکده مهندسی هوافضا و دانشکده مهندسی شیمی  به عنوان مراکز آزمایشگاهی که نسبت به سال قبل جهش زیادی داشته و به پاس نواندیشی و ترویج روحیه همکاری و هم افزایی و داشتن نقشی موثر در تحقق اهداف شبکه و پیشرفت قابل توجه در رشد عملکرد و کسب رضایت مشتریان در ارزیابی عملکرد تقدیر شد.
در نشست امسال نیز با حضوردکترروح الله دهقانی فیروزآبادی معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری و دکتررضا اسدی‌فرد مدیر شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی، ۲۰ مرکز آزمایشگاهی برتر و ۳۳ آزمایشگاه که نسبت به سال گذشته رشد جهشی و قابل توجهی را تجربه کردند با اهدای لوح تقدیر شدند.
نهمین نشست سراسری مدیران مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی به میزبانی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری برگزار شد .
همچنین آزمایشگاه آنالیز دستگاهی دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر به عنوان آزمایشگاه معتمد از سوی سازمان محیط زیست انتخاب شد.