نام دو‌استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر در فهرست پژوهشگران پراستناد جهانی سال ۲۰۲۲

 | تاریخ ارسال: 1401/9/2 | 

فهرست پژوهشگران پراستناد جهانی (Highly cited researcher ۲۰۲۲) توسط موسسه کلریویت انالتیکس  (Clarivate Analytics)  منتشر شد که در این فهرست نام دو استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر  (پلی تکنیک تهران) عنوان شده است.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، در گزارش سال ۲۰۲۲، از میان ۷ هزار پژوهشگر جهانی، ۱۲ پژوهشگر از کشور ایران  در بین پراستنادترین دنیا قرار گرفتند که دکتر مهدی دهقان و دکتر مصطفی عباس‌زاده از دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر-دانشگاه صنعتی امیرکبیر در حوزه ریاضیات انتخاب شده اند.
دکتر مهدی دهقان هرساله در فهرست اساتید پراستناد جهانی حضور داشته‌است و دکتر مصطفی عباس زاده از محققان جوان دانشگاه صنعتی امیرکبیر برای دومین  بار در این فهرست حضور یافته است.
طبق اطلاعات گوگل اسکالر، آقای دکتر دهقان دارای   ۷۵۵  مقاله، ۳۳۵۹۱ ارجاع و h-index ۹۴   و آقای دکتر عباس‌زاده نیز دارای ۱۳۹ مقاله، ۳۶۳۵ ارجاع و h-index ۳۷  می‌باشند.
برای شناسایی پژوهشگران پراستناد، مقاله های پراستناد در نشریه های نمایه شده «وب آو ساینس» در نمایه های استنادی علوم و علوم اجتماعی در یک دهه گذشته (از ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۱ میلادی) پیمایش شده اند.
مقاله های پراستناد، آنهایی هستند که بیشترین استناد را در زمینه های علمی خود می گیرند و در یک درصد نخست جای دارند و در پایگاه «شاخص های اساسی علم» (ESI) می آیند.
پژوهشگرانی که مقاله پراستناد دارند، پژوهشگران تأثیرگذار به شمار میروند و آنهایی که نامشان با فراوانی بیشتری می آید، تأثیرگذارتر هستند.
از این رو، پژوهشگران بر اساس شمار مقاله های پراستنادشان رتبه بندی و آنهایی که در یک درصد نخست جای گرفته اند، به عنوان پژوهشگر پراستناد معرفی میشوند. برای رعایت انصاف، در روششناسی این فهرست، نام پژوهشگرانی که به شکل افراطی دارای آمار خوداستنادی هستند، کنار گذاشته میشوند.