سخنرانی علمی؛ « توزیع حدی توٱم مجموع وماکزیمم جزئی سریهای زمانی دم سنگین»

 | تاریخ ارسال: 1401/9/9 | 

سخنرانی علمی از سلسه برنامه‌های معاونت امور بین الملل با موضوع: 
«
توزیع حدی توٱم مجموع وماکزیمم جزئی سریهای زمانی  دم سنگین»
چهارشنبه ۹ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۲۰:۳۰
اطلاعات بیشتر را در پوستر بالا ملاحظه نمائید.