حضور فعال دانشگاه صنعتی امیرکبیر در بیست و سومین نمایشگاه هفته پژوهش

 | تاریخ ارسال: 1401/9/20 | 

بیست و سومین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن‌بازار در محل نمایشگاه های بین المللی تهران آغاز به کار کرد که دانشگاه صنعتی امیرکبیر با ارائه دستاوردهای پژوهشی و فناورانه خود در این نمایشگاه حضور فعال دارد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، بیست و سومین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن‌بازار از ۱۹ تا ۲۲ آذرماه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار می شود که در این نمایشگاه ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر آخرین دستاوردهای پژوهشی و فناورانه دانشکده ها، پژوهشکده ها و شرکت های دانش بنیان خود را ارائه کرده است.
در غرفه دانشگاه صنعتی امیرکبیر دستاوردهای شرکت های دانش بنیان پارک علم و فناوری ، پروژه های فناورانه و طرح های پژوهشی دانشکده ها و پژوهشکده های دانشگاه ارائه شده است.
در غرفه دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۱۲شرکت دانش بنیان و ۸ دانشکده ،پژوهشکده  و مراکز پژوهشی با ارائه ۳۰ طرح پژوهشی و فناورانه در سالن ۵ حضوری فعال دارند.