در بیست و سومین جشنواره تجلیل از پژوهشگران، فناوران و نوآوران؛ استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر «فناور برگزیده» کشور شد

 | تاریخ ارسال: 1401/9/26 | 

محقق دانشگاه صنعتی امیرکبیر در بیست و سومین جشنواره تجلیل از پژوهشگران، فناوران و نوآوران برگزیده کشور به عنوان «فناور برگزیده کشور» تقدیر شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیر کبیر، دکتر مهدی مجید پور، دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر  به عنوان «فناور برگزیده کشور» در بیست و سومین جشنواره تجلیل از پژوهشگران، فناوران و نوآوران ۱۴۰۱ شناخته شد.
دلیل انتخاب این استاد به دلیل نوآوری در توسعه اولین نرم افزار تدوین راهبرد فناوری و صنعت با نام تجاری «نرم افزار نگاشت» بوده است.
نرم افزار نگاشت حاصل ترکیب علوم و فناوری های مربوط به حوزه های مدیریت، مهندسی و ریاضیات است که با الگوریتم های کاربردی و پیچیده کار می کند.
در توضیح این نرم افزار می توان گفت یک نرم افزار مفید و قدرتمند در زمینه تدوین راهبرد فناوری و صنعت است. نرم‌افزاری با چنین  قدرت و توانمندی صرفا در انحصار چند شرکت معروف دنیاست، که البته نرم‌افزار نگاشت نسبت به نمونه‌های بین‌المللی برتری‌هایی نیز دارد.
کاربردهای این نرم افزار از سطوح مدیریتی در بنگاه تا سطوح کلان سیاستگذاری است.
از این نرم افزار در مدیریت و تدوین راهبرد صنایع پیچیده مانند ساخت هواپیما و سامانه‌های آن مانند موتور و اویونیک، همچنین صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، صنایع خودروسازی، ماهواره، تجهیزات مخابراتی، صنعت ماشین سازی، تجهیزات پیچیده داروسازی و بسیاری از صنایع دیگر می‌توان استفاده کرد.
هر چقدر درجه پیچیدگی سیستم‌ها بیشتر می‌شود، کاربرد این نرم‌افزار نمایان‌تر می شود.