نشست اساتید دانشگاه / یکشنبه ۱۱ دی ۱۴۰۱

 | تاریخ ارسال: 1401/10/10 | 

نشست اساتید دانشگاه
 یکشنبه ۱۱ دی ماه ۱۴۰۱
از ساعت ۱۲ الی ۱۵ ( اقامه نماز و صرف نهار)
در آمفی تئاتر مرکزی دانشگاه