کاشت دو اصله نهال در دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 | تاریخ ارسال: 1401/12/23 | 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر؛ در روز درختکاری دو اصله نهال ارغوان و نرگس درختی، در فضای سبز دانشگاه کاشته شد.
این مراسم  که به همت دفتر توسعه پایدار دانشگاه صورت گرفته بود، با هدف تشویق جامعه دانشگاهی به کوشش در جهت حفظ محیط زیست و گسترش فضای سبز صورت گرفت.
دفتر توسعه پایدار دانشگاه صنعتی امیرکبیر در روز درختکاری سال گذشته نیز اقدام به کاشت نهال زیتون با پیام "صلح جهانی" کرده بود.
این برنامه با همراهی رئیس دفتر توسعه پایدار دکتر حجازی، رئیس دانشکده مهندسی شیمی دکتر ذکایی آشتیانی و معاون آموزشی دانشکده مهندسی شیمی دکتر مظفریان و جمعی از دانشجویان به سرانجام رسید.