سخنرانی علمی؛ «روش شناسی الگوی درمان آمیخته در تحلیل بقا: بعضی نتایج اخیر»

 | تاریخ ارسال: 1401/12/24 | 

سخنرانی علمی از سلسه برنامه های معاونت امور بین الملل با موضوع:
 «روش شناسی الگوی درمان آمیخته در تحلیل بقا: بعضی نتایج اخیر»
میزبان: دکتر سعید رضاخواه، استاد دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سخنران؛
Professor  Ross Maller
 استاد دانشگاه ملی استرالیا
جمعه ۲۶  اسفند ماه ۱۴۰۱، ساعت ۱۲:۰۰ ظهر
 
لینک  ثبت نام : https://intrel.aut.ac.ir/en/۹۷-۲
 
لینک شرکت در سخنرانی:
https://bluemeet.aut.ac.ir/ch/statistics/guest