اثر جدید عضو هیات علمی گروه معارف و علوم انسانی دانشگاه امیرکبیر منتشر شد: کتاب مهم‌‍ترین جریانهای رسانه ای جهان اسلام / تألیف «سیدجواد میرخلیلی»

 | تاریخ ارسال: 1402/1/28 | 


اثر جدید عضو هیات علمی گروه معارف و علوم انسانی دانشگاه امیرکبیر با عنوان کتاب مهم‌‍ترین جریانهای رسانه ای جهان اسلام تألیف «سیدجواد میرخلیلی» منتشر شد. 

 کتاب مهم ترین جریانهای رسانه ای جهان اسلام / تالیف سیدجواد میرخلیلی / نشر دین و رسانه وابسته به اداره کل پژوهشهای اسلامی رسانه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران / سال نشر: ۱۴۰۲

امروزه موضوع جریان شناسی، از جستارهای مهمی است که در حوزه سیاست و رسانه می تواند به رسانه ها کمک بزرگی کند.

 در واقع، شناخت پیشینه فکری رسانه ها و ترفندهای رسانه ای، به برنامه سازان و اهالی رسانه کمک می کند تا تسلیم محض رسانه ها نشوند. 

سخن به گزافه نگفته ایم و شکی نیست که امروز، در دنیا، جنگ رسانه ها در جریان است. در دنیای کنونی، هیچ پیامی خنثی نیست و هر رسانه به دنبال اهداف خاص خود است. 

در واقع، رسانه های جمعی در همه مراحل شکل گیری افکار عمومی، از آغاز تا داوری های مردم، نقش فعال دارند. آنها با گردآوری و پخش اطلاعات و اخبار، آگاهی های لازم را در حوزه های گوناگون اجتماعی در میان مردم ایجاد می کنند و با ترفندهای رسانه ای، برخی مطالب و موضوعات را به صورت هدفمند به مخاطب خود انتقال می دهند. بنابراین، لازم است تا به قید ضرورت، به جریان شناسی این رسانه ها، به ویژه جریانهای فکری- رسانه ای موجود در جهان اسلام که این اثر عهده دار آن است، پرداخته شود.