استادان نمونه دانشگاه صنعتی امیرکبیر معرفی و تقدیر شدند

 | تاریخ ارسال: 1402/2/13 | 

از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  دو استاد نمونه دانشگاه صنعتی امیرکبیر معرفی و تقدیر شدند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر؛ دکتر «وحید حدادی اصل» و دکتر «مهدی رفیع زاده» از اعضای هیئت علمی دانشکده مهندسی «پلیمر»  دانشگاه صنعتی امیرکبیر به عنوان استاد نمونه کشوری معرفی و تقدیر شدند.