گزارش و نتایج مسابقات قدرتی پرس سینه خوابگاه های دانشگاه

 | تاریخ ارسال: 1402/3/1 | 

مسابقات قدرتی پرس سینه ویژه پسران  با حضور ۱۶ ورزشکار خوابگاهی برگزار شد.
مسابقات قدرتی پرس زنی دانشجویان فعال پسر در رشته بدنسازی و پرورش اندام دانشگاه ، در سالن بدنسازی مجتمع ورزشی برگزار شد.
این دوره از مسابقات در دو وزن  منهای۸۰- و ۸۰+  به سرپرستی آقای حسین مبینی و داوری آقایان جواد درخشان و امیر عابدی و با همکاری آقایان حمید فتحی و علی گلی پور برگزار شد.
امیر حسین اکبری  (  ۸۰-) علی امیری( ۸۰+) مقام اول ، علی برشان  (  ۸۰-)  محمدرضا قربانی ( ۸۰+)مقام دوم و علی میراحمدی(۸۰-)و امیرحسین سعادتمند(۸۰+)مقام سوم این دوره از مسابقات را کسب کردند.