کسب مقام سوم تیم دارت دانشگاه صنعتی امیرکبیردرمسابقات دانشگاه کشور

 | تاریخ ارسال: 1402/3/1 | 

تیم دارت دانشگاه صنعتی امیرکبیر در مسابقات منطقه یک دانشگاه های کشورموفق به کسب مقام سوم شد.
 به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، مسابقات دارت منطقه یک دانشگاه های کشور به میزبانی دانشگاه تهران برگزار شد.
آقایان عادل بیهقیان،محمد زارع پور و ابوالفضل محمدپور موفق شدند مقام سوم تیمی این رقابت ها برای دانشگاه صنعتی امیرکبیررقم بزنند.
گفتنی است : تیم دارت دانشگاه صنعتی امیرکبیر به سرپرستی آقای فرهاد روان در این دوره از مسابقات حضور یافت.