کتاب پایش برخط ترانسفورماتور قدرت منتشر شد

 | تاریخ ارسال: 1402/3/6 | 

کتاب پایش برخط ترانسفورماتور قدرت Power Transformer Online Monitoring Using Electromagnetic Waves منتشر شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر :  کتاب پایش برخط ترانسفورماتور قدرت با استفاده از امواج الکترومغناطیس توسط محققان دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر تصنیف و منتشر شد. 
این کتاب منحصر به فرد در نوع خود, در زمینه مهندسی برق "تجهیزات فشار قوی" توسط گروه انتشاراتی السویر (AP: Academic Press) در ۱۰ فصل و ۳۳۶ صفحه به چاپ رسیده است. 
پروفسور گئورک قره‌پتیان استاد دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دکتر حسین کرمی از دانش‌آموختگان دانشگاه صنعتی امیرکبیر و عضو هیات علمی گروه مطالعات فشار قوی پژوهشگاه نیرو مولفان این کتاب هستند. 
در این کتاب، انواع روش‌های پایش برخط عیوب ترانسفورماتور قدرت مبتنی بر امواج الکترومغناطیس، مورد بررسی قرار گرفته است. 
کتاب با دسته‌بندی انواع روش‌های پایش و عیوب مختلف در ترانسفورماتور قدرت شروع می‌شود. سپس روش‌های مختلف پایش مبتنی بر امواج الگترومغناطیس همراه با نتایج آزمون‌های عملی بر روی یک ترانسفوراتور در فصول مختلف بررسی شده‌اند. عیوب مورد بررسی شامل عیوب محوری سیم‌‌پیچ، عیوب شعاعی سیم‌پیچ و وقوع تخلیه جزیی است.  
این کتاب در برگیرنده نتایج بیش از ۱۲ سال تحقیقات یک گروه از محققین و دانشجویان تحصیلات تکمیلی بر روی ترانسفورماتورهای قدرت است. با توجه به اهمیت و قیمت بسیار زیاد ترانسفورماتور قدرت در شبکه و خاموشی گسترده سیستم در صورت عدم تشخیص به موقع عیوب آن، روش‌های برخط تشریح شده در کتاب می‌تواند گام مهمی در تداوم برق‌رسانی در شبکه قدرت باشد.