سلسه برنامه های معاونت امور بین الملل با موضوع: سخنرانی علمی «سرعت بخشی طرح اولر برای فرآیندهای انتشار قطع شده»

 | تاریخ ارسال: 1402/3/16 | 

سخنرانی علمی از سلسه برنامه های معاونت امور بین الملل با موضوع: 
«سرعت بخشی طرح اولر برای فرآیندهای انتشار قطع شده»
میزبان: دکتر سعید رضاخواه، استاد دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سخنران؛
Professor Umut Cetin
 استاد دانشگاه لندن انگلستان
London School of Economics ( LSE)
چهارشنبه  ۲۴ خرداد  ۱۴۰۲، ساعت ۲۰:۳۰ بوقت تهران
لینک  ثبت نام                         
https://intrel.aut.ac.ir/en/۶۲-۲/
لینک شرکت در سخنرانی:
https://bluemeet.aut.ac.ir/ch/statistics/guest