رتبه نخست ثبت پتنت بین المللی

 | تاریخ ارسال: 1398/3/8 | 
دانشگاه صنعتی امیرکبیر رتبه نخست ثبت پتنت بین المللی را کسب کرد

مدیرکل دفتر فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: براساس گزارشی که به تازگی کانون پتنت ایران اعلام کرده، این دانشگاه در ارسال و ثبت پتنت بین المللی در کشور رتبه نخست را از آن خود کرده است.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دکتر مالک نادری در این خصوص افزود: کانون پتنت ایران که زیر نظر معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری فعالیت می کند گزارشی از روند ارجاع و ثبت اختراع را در کشور اعلام کرده است. وی افزود: باتوجه به برنامه ریزی موثری که در دانشگاه صنعتی امیرکبیر انجام شده است براساس اعلام کانون پتنت ایران توانستیم با اختلاف بسیار زیاد در رتبه نخست ارجاع و ثبت پتنت بین المللی در کشور قرار گیریم.
مدیرکل دفتر فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه صنعتی امیرکبیر تاکید کرد: این دانشگاه با ارجاع ۱۰۸ پتنت بین المللی رتبه نخست ارجاع را کسب کرده که براین اساس در مجموع ۲۵ درصد کل پرونده های ارسالی پتنت های بین المللی در میان دانشگاه ها به کانون پتنت ، مربوط به دانشگاه صنعتی امیرکبیر است.
دکتر نادری اظهار داشت: در ثبت پتنت بین المللی نیز دانشگاه صنعتی امیرکبیر با ثبت ۲۲ پتنت تایید شده نیز توانست رتبه نخست در کشور را به خود اختصاص دهد.
وی افزود: دانشگاه صنعتی شریف و مرکز رشد تجهیزات پزشکی نیز هرکدام با ثبت ۹ پتنت بین المللی در رتبه های بعدی قرار گرفتند.
مدیرکل دفتر فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه صنعتی امیرکبیر خاطرنشان کرد: این دانشگاه از سوی دفاتر همکار نمونه کانون پتنت نیز با ۲۰۷ امتیاز رتبه اول و دانشگاه صنعتی شریف با ۷۹ امتیاز رتبه دوم و دانشگاه تربیت مدرس با ۶۹ امتیاز رتبه سوم را کسب کرده اند.
دکتر نادی گفت: برنامه داریم دفتر پتنت آفیس را در دانشگاه صنعتی امیرکبیر توسعه دهیم و دفتر تیسک مربوط به سازمان مالکیت معنوی را نیز در این دانشگاه راه اندازی کنیم. وی ادامه داد: این دفتر فعالیت های مربوط به ارزیابی و توسعه تکنولوژی پتنت برای منطقه و خاورمیانه را پیگیری خواهد کرد.
مدیرکل دفتر فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه صنعتی امیرکبیر افزود: در سال های گذشته تنها پتنت ها و اختراعات داخلی که توسط سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران مورد ارزیابی قرار می گرفت در ارتقا اساتید نقش داشت اما باتوجه به عملکرد خوب دانشگاه صنعتی امیرکبیر، این دانشگاه جز۵ مرکز داوری اختراعات مورد تایید وزارت علوم انتخاب شده است.
وی اظهار داشت: بنابراین اختراعاتی که از سوی دانشگاه صنعتی امیرکبیر مورد داوری قرار می گیرد در ارتقا اساتید لحاظ خواهد شد.
مدیرکل دفتر فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه صنعتی امیرکبیر افزود: در دانشگاه درحال برنامه ریزی برای فروش پتنت هستیم و اکنون دو پتنت دانشگاه درخواست کننده خارجی دارد.
دکتر نادری عنوان کرد: در سال گذشته قانونی توسط مجلس به عنوان بند ت تبصره ۹ تصویب شد که براساس آن موسسات و شرکت های سود ده باید۴۰ درصد از بودجه تحقیقاتی خود را برای فعالیت های علمی و پژوهشی دانشگاه ها اختصاص دهند.
وی خاطرنشان کرد: اواخر مردادماه آیین نامه های اجرایی این قانون اعلام شد و پس از آن دانشگاه صنعتی امیرکبیر با تمامی صنایعی که اسامی آنها در لیست این قانون قرار داشت ارتباط ایجاد کرد.
مدیرکل دفتر فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه صنعتی امیرکبیر ادامه داد: براساس اعلام وزارت علوم و خزانه کشور براساس این قانون دانشگاه صنعتی امیرکبیر قراردادهای زیادی با صنایع منعقد کرده است. وی تاکید کرد: در مجموع در سال گذشته براساس این قانون دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۱۳ میلیارد تومان قرارداد با صنایع مختلف منعقد کرده است و دانشگاه تهران با حدود ۶ میلیارد تومان در رده های بعدی قرار دارد.
مدیرکل دفتر فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه صنعتی امیرکبیر اظهار داشت: میزان قراردادهای صنعتی دیگر دانشگاه های کشور براساس این قانون ۲ و یا ۳ میلیارد تومان بوده است.
دکتر نادی گفت: امسال نیز این قانون به عنوان بند ح تبصره ۹ است که برنامه داریم از ایین مسیر قراردادهای بیشتری را منعقد کنیم.