گزارشی از نمایش آئینی مذهبی «عطش آتش» در دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 | تاریخ ارسال: 1402/5/28 | 
شبکه قرآن
برنامه روزنه
گزارشی از نمایش آئینی مذهبی «عطش آتش» در دانشگاه صنعتی امیرکبیر