اعضای هیات علمی گروه مهندسی سواحل، بنادر و سازه‌های دریایی

 | تاریخ ارسال: 1398/9/4 | 
مدیر گروه
استاد محمد جواد کتابداری
دانشکده ی مهندسی دریا


 
دکتر  مهدی ایرانمنش
دانشکده ی مهندسی دریا
 
 دکتر محمد رضا خدمتی
دانشکده ی مهندسی دریا
 
 دکتر حسن قاسمی
دانشکده ی مهندسی دریا
 
دکتر سید حسین موسوی زادگان
 دانشکده ی مهندسی دریا 
مهندس شاپور طاحونی
دانشکده ی مهندسی عمران و محیط زیست
 
دکتر ابوالفضل اسلامی
دانشکده ی مهندسی عمران و محیط زیست 
دکتر وحید لطفی
دانشکده ی مهندسی عمران و محیط زیست
 
دکتر تورج تقی خانی
دانشکده ی مهندسی عمران و محیط زیست 
دکتر مرتضی کلاهدوزان
دانشکده ی مهندسی عمران و محیط زیست