دوره های از سلول تا ستاره خانه خلاق

 | تاریخ ارسال: 1402/10/30 | 

 
شرکت در این دوره ها برای فرزندان اساتید و کارکنان دانشگاه صنعتی امیرکبیر با ۱۰ درصد تخفیف همراه است