برنامه زمانبندی همایش ملی «اقتصاد دیجیتال در انقلاب صنعتی چهارم» ۲۹ بهمن ۱۴۰۲ دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 | تاریخ ارسال: 1402/11/28 | 
برنامه زمانبندی همایش ملی «اقتصاد دیجیتال در انقلاب صنعتی چهارم» ۲۹ بهمن ۱۴۰۲ دانشگاه صنعتی امیرکبیر
(محل: سالن اجتماعات دانشکده مهندسی پلیمر)
 
 
 ​​​​​​​