جداول لیست دروس مهندسی فضایی و اویونیک

 | تاریخ ارسال: 1398/9/10 | 
کارشناسی ارشد مهندسی فضائی
ریاضیات پیشرفته تسلط بر مبنای ریاضی دروس تخصصی رشته
طراحی سیستمی ماهواره­ بر آشنائی با اصول طراحی سیستمی بر اساس مأموریت محوله
بارگذاری و طراحی سازه ماهواره بر محاسبه بارهای وارده بر ماهواره‌ ­بر در فاز های مختلف پروازی و طراحی سازه برای تحمل این بارها
دینامیک و کنترل ماهواره بر بررسی و تحلیل دینامیک ماهواره بر و طراحی سیستم کنترل برای آن
موتور سوخت مایع آشنائی با اصول طراحی موتورهای سوخت مایع
آئروآکوستیک
بررسی و تحلیل صوت های تولید شده در ماهواره بر
ارتعاشات اتفاقی بررسی ارتعاشات اتفاقی در ماهواربرها
کنترل تطبیقی طراحی و تحلیل کنترلرها بر مبنای اصول تطبیقی
 

کارشناسی ارشد مهندسی ماهواره
ریاضیات پیشرفته تسلط بر مبنای ریاضی دروس تخصصی رشته
طراحی سیستمی ماهواره­ آشنائی با اصول طراحی سیستمی بر اساس مأموریت محوله
مکانیک مدار پیشرفته بررسی و آنالیز رفتار اجسام در مدار
طراحی و تحلیل سازه ماهواره بررسی بارهای وارد بر ماهواره و طراحی سازه برای تحمل آنها
دینامیک پرواز و کنترل فضاپیما بررسی رفتار دینامیکی ماهواره در مدار
آنالیز و تست مودال بررسی رفتار ارتعاشی ماهواره
مخابرات ماهواره ای بررسی ارتباطات بی سیم ماهواره با ایستگاه زمینی
اصول تضمین محصول و اعتماد پذیری آشنائی با قابلیت اطمینان و اعتماد پذیریمحصول
 

کارشناسی ارشد مهندسی اویونیک
ریاضیات پیشرفته تسلط بر مبنای ریاضی دروس تخصصی رشته
صلاحیت پروازی آشنائی با قوانین و مقررات برای بررسی صلاحیت پروازی هوائی
هدایت و ناوبری تجزیه و تحلیل سیستم های هدایت و ناوبری
سیستم ها و سنسورهای اویونیکی آشنائی با سنسورهای بکار رفته در وسائل نقلیه و سیستم های مربوطه
یکپارچه سازی سیستم های اویونیکی فرآیند ایجاد ارتباط بین سیستم ها و کارکرد صحیح مشترک آنها
سیستم های الکتریکی هواپیما طراحی و تحلیل سیستم های الکتریکی هواپیما
طراحی و پیکربندی کابین خلبان معماری کابین خلبان برای ایجاد بهترین شرایط عملیاتی
سیستم های رادیوئی تجزیه و تحلیل سیستم های رادیوئی وسایل نقلیه هوافضائی
مهندسی نرم افزارهای هوافضائی آشنائی با اصول طراحی، پیاده سازی و آزمون نرم افزار
سیستم های کنترل دیجیتال طراحی و تحلیل سیستم های کنترلی دیجیتال