تجلیل از ۸ استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر در مراسم تقدیر از «اساتید شاگردپرور»

 | تاریخ ارسال: 1403/2/16 | 


 از ۸ استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر در مراسم تقدیر از اساتید شاگرد پرور تجلیل شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، از ۸ استاد شاگردپروردانشگاه صنعتی امیرکبیر در «جشنواره شیخ مفید»، با حضور دکتر روح الله دهقانی فیروزآبادی معاون علمی رئیس جمهور تقدیر شد.
در این مراسم از، دکتر گئورک قره پتیان استاد دانشکده مهندسی برق، دکتر مهدی قطعی استاد دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر، دکتر پرویز پروین استاد دانشکده فیزیک و مهندسی انرژی، دکتر احمد نیک آبادی و دکتر مرتضی صاحب الزمانی استادان دانشکده مهندسی کامپیوتر، دکتر فاطمه زارع از دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر، دکتر امیر خرسندی استاد دانشکده مهندسی برق و دکتر مالک نادری استاد دانشکده مهندسی مواد و متالورژی تقدیر به عمل آمد.
این استادان در قالب یک طرح غیرفراخوانی که از شش ماه قبل آغاز شده بود از طریق دانشجویان دانشکده های برتر کشور انتخاب شدند.
۲۰ هزار دانشجو از ۵۰ دانشکده کشور اعم از دانشکده‌های فنی مهندسی، پزشکی، علوم پایه و علوم انسانی در این نظرسنجی مشارکت داشتند و نهایتا اساتیدی که بیشترین آرا را در میان دانشجویان کسب کردند، مورد تقدیر قرار گرفتند.