ارتباط با ما

 | تاریخ ارسال: 1398/9/5 | 
آدرس پستی: تهران – خیابان حافظ روبری سمیه – دانشکده مهندسی هوافضا – دفتر تحصیلات تکمیلی
تلفن: ۶۶۴۰۵۰۳۲
نمابر: ۶۶۹۵۹۰۲۰