پیام رئیس گروه

 | تاریخ ارسال: 1398/9/11 | 

پیام رئیس گروه

اهمیت حفظ و نگهداری سازه های فلزی و غیر فلزی در دنیای امروز امری حیاتی تلقی می گردد. هزینه‌های هنگفتی هر ساله به جهت نصب سازه ها در دریا و خشکی مصرف شده و این سازه ها ملزم به حفاظت و نگهداری هستند در غیر اینصورت به سرعت از بین رفته و مستلزم ضرر و زیان های فراوانی می گردند. این رشته تحصیلی کاربردی که تقریبا در تمام صنایع مختلف کشور نقش آفرینی می نماید از جذابیت خاصی در مقطع کارشناسی ارشد و بالاتر در سطح بین المللی برخوردار است، و در دانشگاه صنعتی امیرکبیر بصورت بین رشته ای و متشکل از دانشکده‌های مهندسی پلیمر و رنگ، معدن و دریا ارائه می گردد و تا کنون توانسته با بهره گیری از اساتید توانمند و آزمایشگاه‌هائی با تجهیزات ارزشمند آموزش و پژوهش را به نحو شایسته‌ای به دانشجویان ارائه دهد. تعهد من و همکارانم تربیت متخصصینی است که بتوانند با استفاده از علوم روز دنیا با جدیدترین روش‌های کنترلی بر خوردگی و اضمحلال مواد فایق آیند. اهمیت سازه‌های مجاور دریا باعث شده است تا دانشگاه موقعیت این رشته تحصیلی را در بندرعباس قرار دهد گر چه پژوهش‌های این حوزه از علوم و مهندسی، ارتباطات خود با سایر دانشکده‌های دانشگاه را نیز می‌طلبد.
دکتر محمدرضا محمدزاده عطار