معرفی گروه خوردگی و حفاظت از مواد

 | تاریخ ارسال: 1398/9/10 | 
خوردگی به تخریب مواد فلزی در اثر واکنش‌های شیمیائی و الکتروشیمیائی با محیط اطلاق می گردد. همه صنایع متاثر ار این پدیده دچار آسیب می شوند. مهندسین در این حوزه همواره در تلاش هستند تا روش‌های موجود برای مقابله با اثرات زیانبار خوردگی را بهبود بخشیده و یا روش‌های نوینی برای مقابله توسعه دهند. گروه مهندسی خوردگی و حفاظت از مواد واقع در پردیس هرمزگان دانشگاه صنعتی امیرکبیر به عنوان یک گروه بین رشته‌ای از سال ۱۳۸۹ در بندرعباس شروع به فعالیت نموده‌است. این گروه با همکاری اساتید دانشکده‌های مهندسی پلیمر و رنگ، مهندسی معدن و متالورژی و مهندسی دریا ایجاد شده است. تاسیس و راه اندازی آزمایشگاه خوردگی مجهز در پردیس هرمزگان باعث شده تا امکان انجام فعالیت‌های پژوهشی در محل پردیس در بندرعباس فراهم گردد. با توجه به اینکه یکی از مهمترین مشکلات موجود در استان هرمزگان مشکلات ناشی از خوردگی است لذا امکان ارائه خدمات تخصصی به صنایع استان هرمزگان نیز فراهم است. تحقیقات در این گروه بر روی مطالعه رفتار خوردگی مواد و روش‌های جلوگیری از خوردگی متمرکز می‌باشد. دانش آموختگان مهندسی خوردگی و حفاظت از مواد در زمینه‌های مختلفی توانایی کسب می‌کنند. اصلاح وبهبود خواص آلیاژهای مورد استفاده در صنعت از نظر خوردگی ،حفاظت فلزات و آلیاژها در محیط‌های مورد استفاده با روش‌های مختلف شامل حفاظت کاتدی و آندی، ممانعت کننده‌های خوردگی، پوشش های آلی و غیرآلی نمونه‌هائی از این توانائی محسوب می‌شوند. فارغ التحصیلان این رشته می‌توانند در صنایعی نظیر کشتی سازی، اسکله و بنادر، صنایع هواپیمایی، نیروگاه‌ها، صنایع نفت و گاز وپتروشیمی فعالیت کنند.