ایده بازار صنعت «حمل و نقل ریلی»

 | تاریخ ارسال: 1398/4/1 | 
شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران با همکاری دفتر ایده بازار دانشگاه صنعتی امیرکبیر و با توجه به ضرورت‌های فوری  و حیاتی در حوزه‌ صنعت حمل و نقل ریلی، اقدام به برگزاری " ایده بازار صنعت حمل و نقل ریلی" نموده است. به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر: این برنامه در مهرماه سال جاری و با هدف شناسایی ظرفیت‌های نهفته در حوزه فناوریهای نوآورانه در بستر علم و فناوری است.
این رویداد  به منظور شناخت طرحهای فناورانه با اولویت محورهای " اینترنت اشیا، هوش تجاری، خدمات الکترونیک و افزایش بهره وری و تخصیص منابع"، برگزار می شود.
شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران به منظور احرایی سازی نمودن ماده ۵۴ از قانون برنامه ششم توسعه و با ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﻮﺍﻥ ﺗﻮﻟﻴﺪﻱ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﺩﺭ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺍﻣﺮ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ و ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺑﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﻛﺸﻮﺭ، ﺑﻪ ﻧﺤﻮﻱ ﻛﻪ، ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻫﺸﺘﺎﺩ ﻭ ﭘﻨﺞ ﺩﺭﺻﺪ (۸۵%)، ﺩﺍﻧﺶ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺻﻨﻌﺖ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﺭﻳﻠﻲ ﺷﻬﺮﻱ ﻭ ﺑﻴﻦ ﺷﻬﺮﻱ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎه‌ها ﻭ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﻭ، ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﻋﻠﻤﻲ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﻣﻠﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺟﻬﺎﺩ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻲ و ﺷﺮﻛت‌های ﺩﺍﻧﺶ ﺑﻨﻴﺎﻥ ﺩﺍﺧﻠﻲ، اقدام به برگزاری ایده رویداد نموده است.   
شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران با توجه به اولویت‌های خود و وجود بستر مناسب فناوری‌های نوین در حوزه اینترنت اشیاء، هوش تجاری و خدمات الکترونیک و افزایش بهره‌وری و تخصیص منابع، اقدام به شناسایی، جذب فناوری و سرمایه گذاری نموده است.  
یکی از مهمترین اهداف این رویداد "شناسایی نوآوری‌ها و  فناوری‌های بدیع و نوظهور و نزدیک به بازار سرمایه" در راستای توسعه و تحول صنعت حمل و نقل ریلی می‌باشد.  
همسو نمودن بخش دانشگاهی، مراکز پژوهشی و تحقیقاتی با نیازهای صنعت حمل و نقل ریلی، همسو و همگرا نمودن سازمان‌های دولتی و بخش خصوصی در راستای توسعه این صنعت، ایجاد بستری مناسب برای معرفی ایده‌های نوآورانه برای سرمایه گذاری، ایجاد بستری مناسب برای همکاری‌های مشترک ایده پردازان با یکدیگر، ایده پرداز با سرمایه‌گذار و سرمایه‌گذار با سرمایه‌گذار از دیگر اهداف برگزاری این رویداد می باشد.
علاقمندان، فناوران و شرکت‌های دانش بنیان فعال در صنعت حمل و نقل ریلی می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال طرح خود به سایت ideabazar.rai.ir  مراجعه و یا به دبیرخانه رویداد( دفتر ایده بازار دانشگاه صنعتی امیرکبیر: ۶۶۱۷۵۹۳۷) تماس حاصل نمایند.