با مشارکت دانشگاه صنعتی امیرکبیر؛ کنفرانس تهران هوشمند برگزار می شود

 | تاریخ ارسال: 1398/6/3 | 
کنفرانس تهران هوشمند توسط سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران و با مشارکت دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می شود.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، کنفرانس تهران هوشمند ۱۸ و ۱۹ آذرماه سال ۹۸ برگزار می شود که ۱۵ آبان ماه آخرین مهلت ارسال مقاله به این کنفرانس است.
این کنفرانس در محورهای داده باز و حمکرانی هوشمند شهری، آگاه سازی، آموزش و توانمندسازی شهروندان در حوزه شهر هوشمند، مشارکت ذی نفعان، بهره وری و اقتصاد پایدار مبتنی بر داده، شهرنوآور و توسعه کسب و کارهای فناورانه بر پایه داده، کلان داده، داده کاوی و استخراج داده های سودمند و قابل اعتماد برگزار می شود.
شهر هوشمند و شاخص های ارتقای کیفیت زندگی در شهرها، توسعه پایدار و چالش های محیط زیست شهری، جابه جایی هوشمند، مدلسازی و تحلیل داده های حمل و نقل شهری و کاربردها و روندهای مبتنی بر هوش مصنوعی در خدمات شهر هوشمند از دیگر محورهای این کنفرانس به شمار می روند.
مقالات برتر کنفرانس تهران هوشمند در مراسم افتتاحیه رویداد تهران هوشمند ارائه خواهند شد و همچنین مقالات برتر در مجلات علمی و پژوهشی داخلی منتشر می شوند.
متقاضیان برای شرکت در این کنفرانس و اطلاعات بیشتر می توانند به نشانی الکترونیکی smart.tehran.ir مراجعه کنند.